NOFI Vakos AS driver utvikling og salg av produkter og tjenester til vann og avløpsmarkedet

Produkter og tjenester til vann- og avløpsmarkedet

NOFI Vakos AS driver utvikling og salg av produkter og tjenester til vann-og avløpsmarkedet med hovedfokus på pumpestasjoner.
I tillegg utvikler og selger selskapet tankløsninger for prosessindustrien samt utstyr og løsninger for en voksende havbruksnæring.

Leveranser over hele landet

NOFI PE Pumpestasjoner og prossesstanker er sammen med Xylem AS levert fra Kristiansand i sør til Longyearbyen i nord. Det er til og med blitt levert vanntanker til Bjørnøya meteorologiske stasjon midt i Barentshavet!