Barrier Tank Compact (BTC), er en kjemikalietank hvor alle flater som er væskeberørte har doble vegger og dobbel bunn. Tankene er tilpasset forurensningsforskriften kapittel §18-6c om oppsamlingsarrangement.

BTC Tank


Tankene leveres ferdig montert med flenser, rør og mannhull som oppfyller kravene til ditt anlegg. Tankens konstruksjon tilpasses for å dekke kundens behov, dette gir en effektiv drift og sikker håndtering av væsken. Installering av tanken er rask og enkel.

Tankene er laget i PEHD (High-Density Polyethylene), som er et robust, resirkulerbart og holdbart materiale. I dag er PE et vanlig materiale som brukes til produksjon av pumpestasjoner, tanker, brønner og trykkrør, fordi det er spesielt holdbart i nordisk klima og et lett material med overlegen korrosjonsbestandighet som egner seg til mange typer væske.

Tankene leveres normalt i sort farge utvendig og lys grå innvendig.

NOFI Vakos leverer tanker med volum opp til 37,5 m3 pr. tank. Tankene konstrueres og utformes for hvert anlegg i samarbeid med kunden. Med dette menes at høyde, diameter, rørsystemer, samt plassering av stusser for tilkobling av sensorer kan varieres.

Barrier Tank Compact (BTC), er en kjemikalietank hvor alle flater som er væskeberørte har doble vegger og dobbel bunn.

BTC, dobbeltvegget tanker