En ensilasjetank er svært viktig del av et industrianlegg, og den skal være med å bidra til god og effektiv drift for å ivareta verdier knyttet til biologiske råstoffer.


Ensjilase


Våre ensilasjetanker er med dobbel bunn samt dobbel tankvegg produsert etter samme prinsippet som NOFI Vakos BTC-tanker. Konisk indre bunn med fall mot avtapping i senter. Avtapping føres ut gjennom vegg.

Leveres ferdig oppsatt for omrører, sikkerhetsrekkverk rundt luke og stige m/plattform for sikkert arbeid. Heisesystem med manuell vinsj for nedsenking og heising av omrører kan levers på dersom ønskelig.

NOFI Vakos sine stående sylindrisk overgrunntanker er laget av PEHD (High-Density Polyethylene), som er et robust, resirkulerbart og holdbart material. I dag er PE et vanlig materiale som brukes til produksjon av pumpestasjoner, tanker, brønner og trykk rør, fordi det er spesielt holdbart i nordisk klima.

Polyetylen materialet er kjemikaliebestandig mot de fleste kjemikalier og benyttes i tanker med temperatur opp til +40oC. driftstemperatur, type kjemikalier og ønsket levetid fra 15-50 år, er basis faktorer i beregning av tanker. Normalt brukes sikkerhetsfaktor mellom 1,5- 2,0. PEHD tanker nyttes til drikkevann, kjemikalier, ensilasje og andre tekniske produksjonsvæsker.

Tankene leveres normalt i sort farge utvendig og lys grå innvendig.

Ensilasjetank
Tankene er tilpasset de norske kravene i tankforskriften. Dette innebærer også at de leveres med tekniske barriere som sikrer omgivelsene mot lekkasje og mulig forurensning