Selskapet driver utvikling og salg av produkter og tjenester til vann- og avløpsmarkedet med hovedfokus på pumpestasjoner i polyetylen plastmateriale.

NOFI Vakos er et datterselskap i NOFI konsernet og ble etablert i 2016. Selskapet driver utvikling og salg av produkter og tjenester til vann- og avløpsmarkedet med hovedfokus på pumpestasjoner i polyetylen plastmateriale. I tillegg utvikler og selger selskapet tankløsninger for prosessindustrien samt utstyr og løsninger for en voksende havbruksnæring. 

https://www.nofivakos.no/img/vakos/Forside/Kjemitank.jpg

Alle produkter er forankret i NOFI Vakos sin designfilosofi Solid Pipe and Chamber System (SPCS). Designfilosofien sikrer varige tette løsninger basert på en konstruksjon av robuste helsveiset løsninger.

Les mer om SPCS