NOFI Vakos designer og produserer robuste, resirkulerbare, frostsikre og tette pumpestasjoner utviklet for lang levetid

NOFI Vakos leverer PE-pumpestasjoner for både det kommunale og private VA-markedet.


NOFI Vakos Pumpestasjon

Dette har vært et samarbeid med Tromsø kommune VA, Xylem Flygt og Haplast Technology AS. De første stasjonene ble montert våren 2009 i Tromsø, og er godt mottatt i markedet. 

Dette er et robust, gjenbruktbart, resirkulerbart, 
frostsikkert og tett produkt utviklet for lang levetid(LCC) i et miljø med aggressive vesker som kloakk og sjøvann.

Vi leverer pumpestasjoner tilpasset de fleste typer kommunale anlegg, fra små villa stasjoner Ø1000mm til store stasjoner Ø3000mm tilpasset kundens behov.

Pumpestasjonene leveres med Flygt TOP-SUMP bunn for mindre areal i sump bunn og bedre selvrens. Rørgalleriet levers i helsveist PE som gir korrosjonsfrie og strekkfaste forbindelser som tåler støt, slag og vibrasjoner svært godt.

NOFI Vakos pumpestasjoner leveres med ferdig fundamentkasse. Fundamentkassen sikrer enkel og kostnadseffektiv montasje av pumpestasjonen i byggegropen. Det er ikke nødvendig med ekstra såle av betong og innstøping for å sikre oppdrift. Stasjonen settes rett på pukk pute og betong fylles i fundamentkassen.