Alle produkter er forankret i NOFI Vakos sin designfilosofi Solid Pipe and Chamber System (SPCS). Designfilosofien sikrer varige tette løsninger basert på en konstruksjon av robuste helsveiset løsninger.


-Designet for alle delperioder i livssyklusen.
-Sveiste strekkfaste forbindelser.
-Ingen metalliske forbindelser eller løse pakninger.
-Ingen korrosjon eller material forvitring.
-Lang levetid.
-Robust mot frost og tele.
-Minimalt vedlikehold.
-Tett i hele levetiden.
-Robust og støtsikker godt egnet for frakt og montasje.
-Enkel å installere.
-Kan bygges om og enkelt repareres eller flyttes.
-Godt egnet for gjenbruk og resirkulering med lave energikostnader.